pages

събота, 3 януари 2015 г.

My 2014 on Instagram

Happy New Year, everybody! 

I can't even count the times I started writing this post and then deleted all of it. It's that hard to describe my 2014. I finally found the things I love doing, I started chasing my dreams, I planned more, laughed a lot, played a ton of board games, started building my dream home office, learned lots of new things and got rid of most of the negativity in my life.  I tried lots of new products, took a million photos, experimented a bit more with my style and got featured in Cosmopolitan Bulgaria! Of course, I had my down days, even weeks, but they doesn't really matter in the big picture. Now that I look back I'm so thankful for every single person in my life that was by my side, for all the beautiful memories and just everything that this year had for me! 

And before I star getting super emotional here is my 2014 on Instagram: 
Честита Нова година на всички!

Дори не мога да преброя колко пъти започнах да пиша този пост и след това изтривах всичко. Наистина ми е трудно да опиша моята 2014. През нея най-накрая открих нещата, които обичам да правя, започнах да преследвам мечтите си, планирах повече, смях се много, играх често бордови игри, започнах да нареждам мечтания ми домашен офис, научих адски много нови неща и успях да се отърся от почти всичко негативно в живота ми. Изпробвах много нови продукти, направих милиони снимки, експериментирах със стила си и дори се озовах на страниците на Cosmopolitan България! Разбира се имах своите лоши дни, дори седмици, но те нямат такова значение в голяма картина. Толкова съм благодарна на всички, които бяха до мен, за всички прекрасни спомени и за всичко, което тази година ми даде! 

И преди да стана твърде емоционална ето я и моята 2014 в Instagram снимки:Thank you all for reading and here is to an even better 2015! :)

Благодаря на всички, които ме четат и Ви пожелавам една още по-добра 2015! :)


Kali


3 коментара: